Posting in Dutch, English summary below.
In de oktober editie van het Wilde Ganzen Magazine staat een interview met SamSamWater over het project in Somalie dat we samen met Wilde Ganzen uitvoeren.

Het magazine is hier te downloaden
Het interview met SamSamWater staat op pagina 12 (pagina 7 van de PDF).


There is an interview with SamSamWater in the ‘Wilde Ganzen Magazine’ (in Dutch).
The magazine can be downloaded here.
The interview with SamSamWater is on page 12 (page 7 of the PDF).

Posting in Dutch, English summary below.

 

SamSamWater staat nu vermeld op de website AlleGoedeDoelen.nl. Op Allegoededoelen.nl staan meer dan 2000 Nederlandse charitatieve instellingen vermeld.

 

SamSamWater heeft een eigen pagina op AlleGoedeDoelen.nl waar u informatie vindt over SamSamWater. U kunt ons ook een waardering geven. Dit kan via de stemknop linksonder op deze pagina. We zouden het uiteraard erg leuk vinden als u ons een hoge waardering geeft!

 

Via AlleGoedeDoelen.nl kunt u ook doneren aan SamSamWater. Dit kan online via iDeal, creditcard of machtiging.

 


 
SamSamWater has an own page on AlleGoedeDoelen.nl, the largest overview website of charity organisations in The Netherlands. It offers an online donation module where you can make an online donation to SamSamWater.

May 162011

Posting in Dutch, English summary below.

ANBI
Stichting SamSamWater is door de Belastingdienst erkent als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Giften die u doet aan Stichting SamSamWater zijn daardoor volledig van de belasting aftrekbaar. Meer informatie hierover op de site van de Belastingdienst:

http://www.belastingdienst.nl/giften/

 

Als u wilt doneren, kijk dan hier voor meer informatie:

Doneren aan SamSamWater


The SamSamWater Foundation has received the ANBI status from the Dutch Tax Authority. Donations to SamSamWater are therefore fully tax-deductible. For more information, please have a look here: http://www.belastingdienst.nl/giften/ (in Dutch).

 

If you would like to make a donation, please have a look here:

Donate to SamSamWater

Last Saturday the 16th Cedrick Gijsbertsen and Maarten Kuiper gave a workshop about water harvesting at the “The Gambia Day” in Veghel. The seminar was organised by Wereldhulporganisaties.nl to improve cooperation of private initiatives (PI’s) in developing The Gambia. With 25 different foundations and more than 100 persons concerned with the development of The Gambia, the seminar was well visited. Among them, an impressive delegation from The Gambia (with the Gambian Minister of Foreign Affairs and Gambia’s ambassador in Brussels) was present. Our workshop on water-related topics turned out to be a great success! The interaction with the group and following discussions, showed that water is a very important topic! Our presentation can be found here:
http://www.samsamwater.com/gambiadag/

Announcement in Dutch:
Op zaterdag 16 april 2011 wordt de Gambia Dag georganiseerd. Op deze dag komen particuliere hulporganisaties samen die actief zijn in Gambia. Cedrick Gijsbertsen en Maarten Kuiper van SamSamWater zullen op deze dag een workshop verzorgen over water.

Voor wie?
De Gambia Dag is bedoeld voor alle particuliere hulporganisaties uit Nederland en België met een charitatief project in Gambia. Tijdens deze dag staat de kracht van synergie centraal. Samen sta je immers altijd sterker. Het schept mogelijkheden voor ons allemaal om juist door deze synergie informatie uit te wisselen, waardoor niet elke hulpgever zelf het wiel opnieuw hoeft uit te vinden, waardoor hulp en subsidies efficiënter, transparanter en effectiever kunnen worden ingezet en de duurzaamheid wordt bevorderd.

Doelen van deze dag zijn:
* Het uitwisselen van informatie.
* Contacten leggen met gelijkgestemde projecten.
* Contacten leggen met ambtenaren en regeringmedewerkers in Gambia.
* De eerste aanzet geven tot het vormen van een belangenorganisatie voor alle goede doelen in Gambia.
* De introductie van een online platform voor alle goede doelen, particulieren en hulporganisaties zodat de regel-jungle beter te navigeren is.

Meer informatie en aanmelden voor de Gambia Dag:
http://www.wereldhulporganisaties.nl/project/gambiadag

Meer informatie over de Workshop Water:
http://www.wereldhulporganisaties.nl/workshop-water-gambiadag-2010

Erik Nissen Petersen has written two new articles on sand storage dams and subsurface dams! The articles can be downloaded from the links below:

Sand dams or silt traps?

Subsurface dams built of soil

 

Erik is the author of several very practical manuals and publications focussing on water supply in arid lands (free downloads from: http://waterforaridland.com/index.php?option=com_arid&view=list&Itemid=3). Highly recommended!

We have started a discussion group on LinkedIn.  From now on, anybody can post discussions, announcements, questions and comments to the SamSamWater group on LinkedIn. So if you find something that might be helpful to others in their water or sanitation project: please post it in the SamSamWater Foundation LinkedIn group.

We would love to see discussions on topics such as:
– Links to websites or articles with useful information on water and sanitation.
– Smart solutions, clever applications or new products relating to water and sanitation.
– Questions (both technical and non-technical) regarding water and sanitation.
– Anything else that relates to the goal of the SamSamWater Foundation: to increase the number of people in developing countries with sustainable and reliable access to water and sanitation.

In Burkina Faso zijn minstens 80 verschillende Nederlandse organisaties actief op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. Dit varieert van kleine Particuliere Initiatieven (PI’s) tot grote NGO’s en zelfs ondernemingen met winstoogmerk. Om onderlinge bekendheid en samenwerking te bevorderen wordt er ongeveer eens in de anderhalf jaar een landelijke dag georganiseerd door het Burkina Faso Platform. Deze werd op 6 november 2010 voor het laatst gehouden en was wederom een groot succes.

Sander de Haas (SamSamWater) en Piet Keijzer (Royal Haskoning) verzorgden de Workshop Water. Een overzicht van de presentaties en achtergrondinformatie bij de Workshop Water van de Landelijke dag van het Burkina Faso Platform 2010 is hier te bekijken:
http://www.samsamwater.com/burkinafasodag/