Sander de Haas gave an interesting presentation on improving the in Somalia traditional water supply system “berkeds” at the meeting of Stichting Kaalo, Wilde Ganzen and Stichting 2015. The presentation can be found online:If you have any questions regarding the presentation or project, please contact me.

During the meeting Stichting 2015 has donated € 50,000.- for the construction of berkads in Budunduto (Puntland, Somalia). SamSamWater provides technical assistance for this project. We would like to thank Stichting 2015 for this donation!


(photo Harry Kruiper)

This entry is unfortunately only available in dutch. If interested, please use the automatic translation buttons in the left corner of this webpage.

Zaterdag 28 januari organiseert Stichting Kaalo Nederland een bijeenkomst en fundraising voor een waterproject in Budunbuto, Somalië. Sander de Haas zal op deze bijeenkomst een presentatie geven over het pilotproject dat we in Budunbuto in samenwerking met Kaalo en Wilde Ganzen willen gaan uitvoeren.

Sander zal tijdens zijn presentatie uitleggen hoe we het water dat opgevangen wordt in berkeds willen zuiveren tot schoon drinkwater door gebruik te maken van verdamping. Berkeds zijn een in deze regio veelgebruikte manier om water op te vangen. Omdat het een zeer droog gebied is, wordt het weinige regenwater dat er valt opgevangen als het afstroomt van het landoppervlak. Zo wordt gebruik gemaakt van een groot opvanggebied. Vervolgens wordt het water opgevangen in grote bassins. Door vervuiling op het landoppervlak (bijvoorbeeld mest) is het opgeslagen water meestal van vrij slechte kwaliteit. Daarom is het ontwikkelen van een simpele zuiveringsstap een enorme verbetering van de watervoorziening. Sander zal de resultaten presenteren van het onderzoek dat Carolina Sardella via de Vrije Universiteit in Amsterdam heeft gedaan voor SamSamWater.

De bijeenkomst wordt gehouden in de Evenementenhal Hardenberg en begint om 13:00 uur. Het programma van het evenement kunt u via deze link bekijken. Voor meer informatie over de bijeenkomst kunt u contact opnemen met Abdisalam Ali.

Vrijdag 27 januari wordt er ter ondersteuning van de Groningen voor Afrika actie een Africa Night georganiseerd in Veendam. De opbrengsten van de avond komen ten goede aan SamSamWater!

Dit Afrikaans spectakel vindt plaats op vrijdag 27 januari vanaf 22.00 uur bij Bar Nadia
Kerkstraat 4, 9641 AR Veendam

Vrijdag 27 januari, aanvang 22:00 uur
Entree bedraagt € 2,50
Catering wordt verzorgd door TINA Keuken
Organisatie door UMHA


Unfortunately, this entry is only available in dutch. If interested, please use the automatic translation buttons in the left corner of this webpage.

Zaterdag 28 januariwordt er een bijeenkomst gehouden over Berked’s en fundraising voor Budunbuto in Puntland Somalië.

Sander de Haas zal daar een presentatie geven over het pilotproject dat we in samenwerking met Kaalo en Wilde Ganzen willen gaan uitvoeren in Somalië.

Tijdens de presentatie zal een uitleg worden gegeven over de manier waarop we het water in de berkeds (ondergrondse opslagreservoirs voor water) willen zuiveren tot schoon drinkwater.

Voor meer informatie over de bijeenkomst kunt u contact opnemen met Abdisalam Ali . De bijeenkomst wordt gehouden in de Evenementenhal Hardenberg en begint om 13:00 uur.