Sander de Haas gave an interesting presentation on improving the in Somalia traditional water supply system “berkeds” at the meeting of Stichting Kaalo, Wilde Ganzen and Stichting 2015. The presentation can be found online:If you have any questions regarding the presentation or project, please contact me.

During the meeting Stichting 2015 has donated € 50,000.- for the construction of berkads in Budunduto (Puntland, Somalia). SamSamWater provides technical assistance for this project. We would like to thank Stichting 2015 for this donation!


(photo Harry Kruiper)

This entry is unfortunately only available in dutch. If interested, please use the automatic translation buttons in the left corner of this webpage.

Zaterdag 28 januari organiseert Stichting Kaalo Nederland een bijeenkomst en fundraising voor een waterproject in Budunbuto, Somalië. Sander de Haas zal op deze bijeenkomst een presentatie geven over het pilotproject dat we in Budunbuto in samenwerking met Kaalo en Wilde Ganzen willen gaan uitvoeren.

Sander zal tijdens zijn presentatie uitleggen hoe we het water dat opgevangen wordt in berkeds willen zuiveren tot schoon drinkwater door gebruik te maken van verdamping. Berkeds zijn een in deze regio veelgebruikte manier om water op te vangen. Omdat het een zeer droog gebied is, wordt het weinige regenwater dat er valt opgevangen als het afstroomt van het landoppervlak. Zo wordt gebruik gemaakt van een groot opvanggebied. Vervolgens wordt het water opgevangen in grote bassins. Door vervuiling op het landoppervlak (bijvoorbeeld mest) is het opgeslagen water meestal van vrij slechte kwaliteit. Daarom is het ontwikkelen van een simpele zuiveringsstap een enorme verbetering van de watervoorziening. Sander zal de resultaten presenteren van het onderzoek dat Carolina Sardella via de Vrije Universiteit in Amsterdam heeft gedaan voor SamSamWater.

De bijeenkomst wordt gehouden in de Evenementenhal Hardenberg en begint om 13:00 uur. Het programma van het evenement kunt u via deze link bekijken. Voor meer informatie over de bijeenkomst kunt u contact opnemen met Abdisalam Ali.

Vrijdag 27 januari wordt er ter ondersteuning van de Groningen voor Afrika actie een Africa Night georganiseerd in Veendam. De opbrengsten van de avond komen ten goede aan SamSamWater!

Dit Afrikaans spectakel vindt plaats op vrijdag 27 januari vanaf 22.00 uur bij Bar Nadia
Kerkstraat 4, 9641 AR Veendam

Vrijdag 27 januari, aanvang 22:00 uur
Entree bedraagt € 2,50
Catering wordt verzorgd door TINA Keuken
Organisatie door UMHA


Unfortunately, this entry is only available in dutch. If interested, please use the automatic translation buttons in the left corner of this webpage.

Zaterdag 28 januariwordt er een bijeenkomst gehouden over Berked’s en fundraising voor Budunbuto in Puntland Somalië.

Sander de Haas zal daar een presentatie geven over het pilotproject dat we in samenwerking met Kaalo en Wilde Ganzen willen gaan uitvoeren in Somalië.

Tijdens de presentatie zal een uitleg worden gegeven over de manier waarop we het water in de berkeds (ondergrondse opslagreservoirs voor water) willen zuiveren tot schoon drinkwater.

Voor meer informatie over de bijeenkomst kunt u contact opnemen met Abdisalam Ali . De bijeenkomst wordt gehouden in de Evenementenhal Hardenberg en begint om 13:00 uur.

In 2011 the SamSamWater website received over 66,000 unique visitors from 203 different countries! Altogether they have have viewed over 170,000 pages! We would like to thank all our www.samsamwater.com-visitors!

We received many e-mails with questions, requests for support and words of thanks. It’s great to see our work is appreciated!

We would like to wish everybody a happy and successful 2012!

Last Thursday the poster ‘Artificial Recharge of Runoff Rainwater to Improve Spring Water Catchment‘ that Harry Rolf was presenting at the 6th RWSN Forum was awarded the prize for ‘Best Poster’ by the organizing committee and the Ministry of Water en Environment of Uganda.

Congratulations Harry!

Today I gave a presentation on ‘Hydrological reconnaissance for rural water projects using free online information’ at the 6th Rural Water Supply Network Forum in Kampala.

Thanks everybody for the enthusiastic responses and comments after the presentation. It shows that this free online information really can make a difference in rural water projects!

The presentation can be viewed online:

Or on the dedicated page on our website, which also includes the full paper.

If you have any questions on the presentation, or would like more information on the topic, please contact me: sanderdehaas@samsamwater.com

Groningse artiesten hebben een Groningse kerstsingle opgenomen om geld in te zamen voor waterprojecten in Afrika.

Het muziekproject heet ‘Groningen voor Afrika‘. Onder anderen Chris Garrit, Arjan Van der linde, Edwin Jongedijk, Bob Heidema, Ronald Reinders, Gerjan Kelder en popkoor BSUR slaan muzikaal de handen ineen. Opnamestudio Clay Records in Groningen is 25 november van 10.00 tot 22.00 het toneel van deze benefietactie. Ook zal er een videocrew aanwezig zijn om een videoclip op te nemen deze dag. Andere bekende Groningers hebben hun gezicht geleend aan dit project: Meerdere burgemeesters, Jacques D’Ancona, Pieter Huistra, Arno van der Heyden, Piet van Dijken en vele anderen zullen via posters hun sympathie voor Groningen voor Afrika de provincie insturen.

De gehele opbrengst gaat naar stichting SamSamWater!

Het nummer dat “Lot ze vuilen woar kerst veur stait” is te downloaden van de website van Groningen voor Afrika. Op 23 december zal er een 4 uur durende benefietavond op de radio gehouden worden.

De opnames van de single zijn bekijken op Youtube.:

De afgelopen weken zijn Carolina, Johannes en Liesbeth bij SamSamWater aangesloten als experts. Even een korte introductie:

Carolina studeert aan de VU en doet momenteel een onderzoek voor SamSamWater naar de toepassingsmogelijkheden voor een ‘solar water still’ voor een project in Somalie.

Johannes is specialist waterverdeling bij PWN en heeft veel kennis op het gebied van leidingberekeningen, pompen, etc. Hij heeft geholpen bij het doorrekenen van een watersysteem in Oeganda.

Liesbeth doet een promotie onderzoek aan de Universiteit van Utrecht. Haar expertise ligt op het gebied van GIS en remote sensing. Zij kijkt naar de toepasbaarheid hiervan voor waterprojecten!

We zijn heel blij dat ze hun kennis willen inzetten voor projecten! Hun profielen zijn te bekijken via deze link.ENGLISH
Three new enthousiastic SamSamExperts!
Carolina, Johannes en Liesbeth have joined SamSamWater as experts to share their knowledge and experience on different fields.

Carolina is a student at the VU Amsterdam. She does a research study on voor SamSamWater on the applicability of the solar water still principle to improve water quality from surface runoff water tanks in Somalia.

Johannes is a water distribution specialist at water supply company PWN in the Netherlands. His is an expert in water pipeline network analysis, pumps, etc. He used his expert knowledge in a project in Uganda.

Liesbeth does a PhD research at the University of Utrecht. She is an expert in GIS and remote sensing. Liesbeth does an analysis of how we can use these tools in waterprojects.

We are very glad Carolina, Johannes and Liesbeth use their experise to help water projects in developing countries! You can view their profiles via this link.

The Metro (dutch newspaper) of november 1st contains a very nice article on SamSamWater! The article is based on an interview in which we explain the reason why we founded the SamSamWater Foundation and the importance of sharing knowledge. The article can be found using this link (in dutch).