Together with our partner organisation Kaalo Foundation we are involved in a proejct to construct improved berkads in Budunbuto, Somalia. Berkads are sub-surface water reservoirs to store water during rains so it can be used during droughts.

In the Somalia the construction of the berkads has started. The Kaalo Foundation has made a movie (in Dutch) about the construction:


More information on berkads can be found here.

Unfortunately, this entry is only available in dutch. If interested, please use the automatic translation buttons in the left corner of this webpage.

Zaterdag 28 januariwordt er een bijeenkomst gehouden over Berked’s en fundraising voor Budunbuto in Puntland Somalië.

Sander de Haas zal daar een presentatie geven over het pilotproject dat we in samenwerking met Kaalo en Wilde Ganzen willen gaan uitvoeren in Somalië.

Tijdens de presentatie zal een uitleg worden gegeven over de manier waarop we het water in de berkeds (ondergrondse opslagreservoirs voor water) willen zuiveren tot schoon drinkwater.

Voor meer informatie over de bijeenkomst kunt u contact opnemen met Abdisalam Ali . De bijeenkomst wordt gehouden in de Evenementenhal Hardenberg en begint om 13:00 uur.