Today Sander de Haas gave a keynote presentation on ‘Low-cost innovations for water and sanitation’ at the InnoWater Symposium in Wageningen.

The presentation can be viewed below, and on this website: http://www.samsamwater.com/innowater.

Sander de Haas gave an interesting presentation on improving the in Somalia traditional water supply system “berkeds” at the meeting of Stichting Kaalo, Wilde Ganzen and Stichting 2015. The presentation can be found online:If you have any questions regarding the presentation or project, please contact me.

During the meeting Stichting 2015 has donated € 50,000.- for the construction of berkads in Budunduto (Puntland, Somalia). SamSamWater provides technical assistance for this project. We would like to thank Stichting 2015 for this donation!


(photo Harry Kruiper)

This entry is unfortunately only available in dutch. If interested, please use the automatic translation buttons in the left corner of this webpage.

Zaterdag 28 januari organiseert Stichting Kaalo Nederland een bijeenkomst en fundraising voor een waterproject in Budunbuto, Somalië. Sander de Haas zal op deze bijeenkomst een presentatie geven over het pilotproject dat we in Budunbuto in samenwerking met Kaalo en Wilde Ganzen willen gaan uitvoeren.

Sander zal tijdens zijn presentatie uitleggen hoe we het water dat opgevangen wordt in berkeds willen zuiveren tot schoon drinkwater door gebruik te maken van verdamping. Berkeds zijn een in deze regio veelgebruikte manier om water op te vangen. Omdat het een zeer droog gebied is, wordt het weinige regenwater dat er valt opgevangen als het afstroomt van het landoppervlak. Zo wordt gebruik gemaakt van een groot opvanggebied. Vervolgens wordt het water opgevangen in grote bassins. Door vervuiling op het landoppervlak (bijvoorbeeld mest) is het opgeslagen water meestal van vrij slechte kwaliteit. Daarom is het ontwikkelen van een simpele zuiveringsstap een enorme verbetering van de watervoorziening. Sander zal de resultaten presenteren van het onderzoek dat Carolina Sardella via de Vrije Universiteit in Amsterdam heeft gedaan voor SamSamWater.

De bijeenkomst wordt gehouden in de Evenementenhal Hardenberg en begint om 13:00 uur. Het programma van het evenement kunt u via deze link bekijken. Voor meer informatie over de bijeenkomst kunt u contact opnemen met Abdisalam Ali.

Unfortunately, this entry is only available in dutch. If interested, please use the automatic translation buttons in the left corner of this webpage.

Zaterdag 28 januariwordt er een bijeenkomst gehouden over Berked’s en fundraising voor Budunbuto in Puntland Somalië.

Sander de Haas zal daar een presentatie geven over het pilotproject dat we in samenwerking met Kaalo en Wilde Ganzen willen gaan uitvoeren in Somalië.

Tijdens de presentatie zal een uitleg worden gegeven over de manier waarop we het water in de berkeds (ondergrondse opslagreservoirs voor water) willen zuiveren tot schoon drinkwater.

Voor meer informatie over de bijeenkomst kunt u contact opnemen met Abdisalam Ali . De bijeenkomst wordt gehouden in de Evenementenhal Hardenberg en begint om 13:00 uur.

Last Thursday the poster ‘Artificial Recharge of Runoff Rainwater to Improve Spring Water Catchment‘ that Harry Rolf was presenting at the 6th RWSN Forum was awarded the prize for ‘Best Poster’ by the organizing committee and the Ministry of Water en Environment of Uganda.

Congratulations Harry!

Today I gave a presentation on ‘Hydrological reconnaissance for rural water projects using free online information’ at the 6th Rural Water Supply Network Forum in Kampala.

Thanks everybody for the enthusiastic responses and comments after the presentation. It shows that this free online information really can make a difference in rural water projects!

The presentation can be viewed online:

Or on the dedicated page on our website, which also includes the full paper.

If you have any questions on the presentation, or would like more information on the topic, please contact me: sanderdehaas@samsamwater.com

Last Saturday the 16th Cedrick Gijsbertsen and Maarten Kuiper gave a workshop about water harvesting at the “The Gambia Day” in Veghel. The seminar was organised by Wereldhulporganisaties.nl to improve cooperation of private initiatives (PI’s) in developing The Gambia. With 25 different foundations and more than 100 persons concerned with the development of The Gambia, the seminar was well visited. Among them, an impressive delegation from The Gambia (with the Gambian Minister of Foreign Affairs and Gambia’s ambassador in Brussels) was present. Our workshop on water-related topics turned out to be a great success! The interaction with the group and following discussions, showed that water is a very important topic! Our presentation can be found here:
http://www.samsamwater.com/gambiadag/

Announcement in Dutch:
Op zaterdag 16 april 2011 wordt de Gambia Dag georganiseerd. Op deze dag komen particuliere hulporganisaties samen die actief zijn in Gambia. Cedrick Gijsbertsen en Maarten Kuiper van SamSamWater zullen op deze dag een workshop verzorgen over water.

Voor wie?
De Gambia Dag is bedoeld voor alle particuliere hulporganisaties uit Nederland en België met een charitatief project in Gambia. Tijdens deze dag staat de kracht van synergie centraal. Samen sta je immers altijd sterker. Het schept mogelijkheden voor ons allemaal om juist door deze synergie informatie uit te wisselen, waardoor niet elke hulpgever zelf het wiel opnieuw hoeft uit te vinden, waardoor hulp en subsidies efficiënter, transparanter en effectiever kunnen worden ingezet en de duurzaamheid wordt bevorderd.

Doelen van deze dag zijn:
* Het uitwisselen van informatie.
* Contacten leggen met gelijkgestemde projecten.
* Contacten leggen met ambtenaren en regeringmedewerkers in Gambia.
* De eerste aanzet geven tot het vormen van een belangenorganisatie voor alle goede doelen in Gambia.
* De introductie van een online platform voor alle goede doelen, particulieren en hulporganisaties zodat de regel-jungle beter te navigeren is.

Meer informatie en aanmelden voor de Gambia Dag:
http://www.wereldhulporganisaties.nl/project/gambiadag

Meer informatie over de Workshop Water:
http://www.wereldhulporganisaties.nl/workshop-water-gambiadag-2010

In Burkina Faso zijn minstens 80 verschillende Nederlandse organisaties actief op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. Dit varieert van kleine Particuliere Initiatieven (PI’s) tot grote NGO’s en zelfs ondernemingen met winstoogmerk. Om onderlinge bekendheid en samenwerking te bevorderen wordt er ongeveer eens in de anderhalf jaar een landelijke dag georganiseerd door het Burkina Faso Platform. Deze werd op 6 november 2010 voor het laatst gehouden en was wederom een groot succes.

Sander de Haas (SamSamWater) en Piet Keijzer (Royal Haskoning) verzorgden de Workshop Water. Een overzicht van de presentaties en achtergrondinformatie bij de Workshop Water van de Landelijke dag van het Burkina Faso Platform 2010 is hier te bekijken:
http://www.samsamwater.com/burkinafasodag/