We have started a discussion group on LinkedIn.  From now on, anybody can post discussions, announcements, questions and comments to the SamSamWater group on LinkedIn. So if you find something that might be helpful to others in their water or sanitation project: please post it in the SamSamWater Foundation LinkedIn group.

We would love to see discussions on topics such as:
– Links to websites or articles with useful information on water and sanitation.
– Smart solutions, clever applications or new products relating to water and sanitation.
– Questions (both technical and non-technical) regarding water and sanitation.
– Anything else that relates to the goal of the SamSamWater Foundation: to increase the number of people in developing countries with sustainable and reliable access to water and sanitation.

In Burkina Faso zijn minstens 80 verschillende Nederlandse organisaties actief op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. Dit varieert van kleine Particuliere Initiatieven (PI’s) tot grote NGO’s en zelfs ondernemingen met winstoogmerk. Om onderlinge bekendheid en samenwerking te bevorderen wordt er ongeveer eens in de anderhalf jaar een landelijke dag georganiseerd door het Burkina Faso Platform. Deze werd op 6 november 2010 voor het laatst gehouden en was wederom een groot succes.

Sander de Haas (SamSamWater) en Piet Keijzer (Royal Haskoning) verzorgden de Workshop Water. Een overzicht van de presentaties en achtergrondinformatie bij de Workshop Water van de Landelijke dag van het Burkina Faso Platform 2010 is hier te bekijken:
http://www.samsamwater.com/burkinafasodag/