Carolina Sardella finished her research at the VU university on improving the drinking water supply in Somalia (Puntland). This is one of the regions in eastern Africa which was hit severely during the large drought of 2011. Carolina concludes that the water supply in this region can be improved severely by a fairly simple adjustment of the traditional water supply system ‘berkads’. This is good news for the dutch Kaalo Foundation, which works together with SamSamWater to improve the water supply in Somalia. The conclusions of her study form the base of the pilotproject which will be carried out in Budunbuto together with Kaalo and Wilde Ganzen.

In Somalia, the water supply is traditionally arranged using berkads. These are large basins in which surface runoff water is collected and stored. Somalia is an extremely dry area. By making use of the land surface as a water collection area, the little rainfall can add up to larger volumes. The runoff water is then stored in berkeds. Since the land surface is not clean (for example, it will have animal dung), the rainwater collected is generally of poor quality. Therefore, designing a simple purifying step will result in an enormous improvement of the drinking water supply. In her article, Carolina explains how water stored in berkads can be purified to become drinking water by using evaporation. The full article is available in english: “Evaluation of the implemenation of the solar still principle on runoff water reservoirs in Budunbuto, Somalia “.

The Kaalo Foundation made a nice, informative film on the project (in dutch).

Sander de Haas gave an interesting presentation on improving the in Somalia traditional water supply system “berkeds” at the meeting of Stichting Kaalo, Wilde Ganzen and Stichting 2015. The presentation can be found online:If you have any questions regarding the presentation or project, please contact me.

During the meeting Stichting 2015 has donated € 50,000.- for the construction of berkads in Budunduto (Puntland, Somalia). SamSamWater provides technical assistance for this project. We would like to thank Stichting 2015 for this donation!


(photo Harry Kruiper)

This entry is unfortunately only available in dutch. If interested, please use the automatic translation buttons in the left corner of this webpage.

Zaterdag 28 januari organiseert Stichting Kaalo Nederland een bijeenkomst en fundraising voor een waterproject in Budunbuto, Somalië. Sander de Haas zal op deze bijeenkomst een presentatie geven over het pilotproject dat we in Budunbuto in samenwerking met Kaalo en Wilde Ganzen willen gaan uitvoeren.

Sander zal tijdens zijn presentatie uitleggen hoe we het water dat opgevangen wordt in berkeds willen zuiveren tot schoon drinkwater door gebruik te maken van verdamping. Berkeds zijn een in deze regio veelgebruikte manier om water op te vangen. Omdat het een zeer droog gebied is, wordt het weinige regenwater dat er valt opgevangen als het afstroomt van het landoppervlak. Zo wordt gebruik gemaakt van een groot opvanggebied. Vervolgens wordt het water opgevangen in grote bassins. Door vervuiling op het landoppervlak (bijvoorbeeld mest) is het opgeslagen water meestal van vrij slechte kwaliteit. Daarom is het ontwikkelen van een simpele zuiveringsstap een enorme verbetering van de watervoorziening. Sander zal de resultaten presenteren van het onderzoek dat Carolina Sardella via de Vrije Universiteit in Amsterdam heeft gedaan voor SamSamWater.

De bijeenkomst wordt gehouden in de Evenementenhal Hardenberg en begint om 13:00 uur. Het programma van het evenement kunt u via deze link bekijken. Voor meer informatie over de bijeenkomst kunt u contact opnemen met Abdisalam Ali.

Unfortunately, this entry is only available in dutch. If interested, please use the automatic translation buttons in the left corner of this webpage.

Zaterdag 28 januariwordt er een bijeenkomst gehouden over Berked’s en fundraising voor Budunbuto in Puntland Somalië.

Sander de Haas zal daar een presentatie geven over het pilotproject dat we in samenwerking met Kaalo en Wilde Ganzen willen gaan uitvoeren in Somalië.

Tijdens de presentatie zal een uitleg worden gegeven over de manier waarop we het water in de berkeds (ondergrondse opslagreservoirs voor water) willen zuiveren tot schoon drinkwater.

Voor meer informatie over de bijeenkomst kunt u contact opnemen met Abdisalam Ali . De bijeenkomst wordt gehouden in de Evenementenhal Hardenberg en begint om 13:00 uur.

Posting in Dutch, English summary below.
In de oktober editie van het Wilde Ganzen Magazine staat een interview met SamSamWater over het project in Somalie dat we samen met Wilde Ganzen uitvoeren.

Het magazine is hier te downloaden
Het interview met SamSamWater staat op pagina 12 (pagina 7 van de PDF).


There is an interview with SamSamWater in the ‘Wilde Ganzen Magazine’ (in Dutch).
The magazine can be downloaded here.
The interview with SamSamWater is on page 12 (page 7 of the PDF).