Merel Hoogmoed

Carolina Sardella finished her research at the VU university on improving the drinking water supply in Somalia (Puntland). This is one of the regions in eastern Africa which was hit severely during the large drought of 2011. Carolina concludes that the water supply in this region can be improved severely by a fairly simple adjustment of the traditional water supply system ‘berkads’. This is good news for the dutch Kaalo Foundation, which works together with SamSamWater to improve the water supply in Somalia. The conclusions of her study form the base of the pilotproject which will be carried out in Budunbuto together with Kaalo and Wilde Ganzen.

In Somalia, the water supply is traditionally arranged using berkads. These are large basins in which surface runoff water is collected and stored. Somalia is an extremely dry area. By making use of the land surface as a water collection area, the little rainfall can add up to larger volumes. The runoff water is then stored in berkeds. Since the land surface is not clean (for example, it will have animal dung), the rainwater collected is generally of poor quality. Therefore, designing a simple purifying step will result in an enormous improvement of the drinking water supply. In her article, Carolina explains how water stored in berkads can be purified to become drinking water by using evaporation. The full article is available in english: “Evaluation of the implemenation of the solar still principle on runoff water reservoirs in Budunbuto, Somalia “.

The Kaalo Foundation made a nice, informative film on the project (in dutch).

Friday 24 februari 2012 was the final day of the support action of the dutch “Groningen voor Afrika”-foundation. The support action was focussed around the release of the single “Lot ze vuilen woar kerst veur stoat” (freely translated as: Let them feel what Christmas is about).

Live radio show @ Haren FM

Sander en Merel in the radio studio of Haren FM.In a live radio show on Haren FM, the impressive final amount was revealed. Sander de Haas and Merel Hoogmoed were invited to the studio of Haren FM, where Frank Vissering of the “Groningen voor Afrika”-foundation handed the cheque. The live radio show can be relistened (in dutch!) on www.harenfm.nl, the show “JEM FM”, second hour (24 februari 2012).

SamSamWater would like to thank everyone who helped making this support action such a great success! We are honoured that the “Groningen voor Afrika”-foundation shows their appreciation of our water projects by supporting them in such a way!

Groningen voor Afrika foundation reveals the cheque of their support action 2011.

This entry is unfortunately only available in dutch. If interested, please use the automatic translation buttons in the left corner of this webpage.

Zaterdag 28 januari organiseert Stichting Kaalo Nederland een bijeenkomst en fundraising voor een waterproject in Budunbuto, Somalië. Sander de Haas zal op deze bijeenkomst een presentatie geven over het pilotproject dat we in Budunbuto in samenwerking met Kaalo en Wilde Ganzen willen gaan uitvoeren.

Sander zal tijdens zijn presentatie uitleggen hoe we het water dat opgevangen wordt in berkeds willen zuiveren tot schoon drinkwater door gebruik te maken van verdamping. Berkeds zijn een in deze regio veelgebruikte manier om water op te vangen. Omdat het een zeer droog gebied is, wordt het weinige regenwater dat er valt opgevangen als het afstroomt van het landoppervlak. Zo wordt gebruik gemaakt van een groot opvanggebied. Vervolgens wordt het water opgevangen in grote bassins. Door vervuiling op het landoppervlak (bijvoorbeeld mest) is het opgeslagen water meestal van vrij slechte kwaliteit. Daarom is het ontwikkelen van een simpele zuiveringsstap een enorme verbetering van de watervoorziening. Sander zal de resultaten presenteren van het onderzoek dat Carolina Sardella via de Vrije Universiteit in Amsterdam heeft gedaan voor SamSamWater.

De bijeenkomst wordt gehouden in de Evenementenhal Hardenberg en begint om 13:00 uur. Het programma van het evenement kunt u via deze link bekijken. Voor meer informatie over de bijeenkomst kunt u contact opnemen met Abdisalam Ali.

De afgelopen weken zijn Carolina, Johannes en Liesbeth bij SamSamWater aangesloten als experts. Even een korte introductie:

Carolina studeert aan de VU en doet momenteel een onderzoek voor SamSamWater naar de toepassingsmogelijkheden voor een ‘solar water still’ voor een project in Somalie.

Johannes is specialist waterverdeling bij PWN en heeft veel kennis op het gebied van leidingberekeningen, pompen, etc. Hij heeft geholpen bij het doorrekenen van een watersysteem in Oeganda.

Liesbeth doet een promotie onderzoek aan de Universiteit van Utrecht. Haar expertise ligt op het gebied van GIS en remote sensing. Zij kijkt naar de toepasbaarheid hiervan voor waterprojecten!

We zijn heel blij dat ze hun kennis willen inzetten voor projecten! Hun profielen zijn te bekijken via deze link.ENGLISH
Three new enthousiastic SamSamExperts!
Carolina, Johannes en Liesbeth have joined SamSamWater as experts to share their knowledge and experience on different fields.

Carolina is a student at the VU Amsterdam. She does a research study on voor SamSamWater on the applicability of the solar water still principle to improve water quality from surface runoff water tanks in Somalia.

Johannes is a water distribution specialist at water supply company PWN in the Netherlands. His is an expert in water pipeline network analysis, pumps, etc. He used his expert knowledge in a project in Uganda.

Liesbeth does a PhD research at the University of Utrecht. She is an expert in GIS and remote sensing. Liesbeth does an analysis of how we can use these tools in waterprojects.

We are very glad Carolina, Johannes and Liesbeth use their experise to help water projects in developing countries! You can view their profiles via this link.

Erik Nissen Petersen has written two new articles on sand storage dams and subsurface dams! The articles can be downloaded from the links below:

Sand dams or silt traps?

Subsurface dams built of soil

 

Erik is the author of several very practical manuals and publications focussing on water supply in arid lands (free downloads from: http://waterforaridland.com/index.php?option=com_arid&view=list&Itemid=3). Highly recommended!