In Burkina Faso zijn minstens 80 verschillende Nederlandse organisaties actief op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. Dit varieert van kleine Particuliere Initiatieven (PI’s) tot grote NGO’s en zelfs ondernemingen met winstoogmerk. Om onderlinge bekendheid en samenwerking te bevorderen wordt er ongeveer eens in de anderhalf jaar een landelijke dag georganiseerd door het Burkina Faso Platform. Deze werd op 6 november 2010 voor het laatst gehouden en was wederom een groot succes.

Sander de Haas (SamSamWater) en Piet Keijzer (Royal Haskoning) verzorgden de Workshop Water. Een overzicht van de presentaties en achtergrondinformatie bij de Workshop Water van de Landelijke dag van het Burkina Faso Platform 2010 is hier te bekijken:
http://www.samsamwater.com/burkinafasodag/