Last Saturday the 16th Cedrick Gijsbertsen and Maarten Kuiper gave a workshop about water harvesting at the “The Gambia Day” in Veghel. The seminar was organised by Wereldhulporganisaties.nl to improve cooperation of private initiatives (PI’s) in developing The Gambia. With 25 different foundations and more than 100 persons concerned with the development of The Gambia, the seminar was well visited. Among them, an impressive delegation from The Gambia (with the Gambian Minister of Foreign Affairs and Gambia’s ambassador in Brussels) was present. Our workshop on water-related topics turned out to be a great success! The interaction with the group and following discussions, showed that water is a very important topic! Our presentation can be found here:
http://www.samsamwater.com/gambiadag/

Announcement in Dutch:
Op zaterdag 16 april 2011 wordt de Gambia Dag georganiseerd. Op deze dag komen particuliere hulporganisaties samen die actief zijn in Gambia. Cedrick Gijsbertsen en Maarten Kuiper van SamSamWater zullen op deze dag een workshop verzorgen over water.

Voor wie?
De Gambia Dag is bedoeld voor alle particuliere hulporganisaties uit Nederland en België met een charitatief project in Gambia. Tijdens deze dag staat de kracht van synergie centraal. Samen sta je immers altijd sterker. Het schept mogelijkheden voor ons allemaal om juist door deze synergie informatie uit te wisselen, waardoor niet elke hulpgever zelf het wiel opnieuw hoeft uit te vinden, waardoor hulp en subsidies efficiënter, transparanter en effectiever kunnen worden ingezet en de duurzaamheid wordt bevorderd.

Doelen van deze dag zijn:
* Het uitwisselen van informatie.
* Contacten leggen met gelijkgestemde projecten.
* Contacten leggen met ambtenaren en regeringmedewerkers in Gambia.
* De eerste aanzet geven tot het vormen van een belangenorganisatie voor alle goede doelen in Gambia.
* De introductie van een online platform voor alle goede doelen, particulieren en hulporganisaties zodat de regel-jungle beter te navigeren is.

Meer informatie en aanmelden voor de Gambia Dag:
http://www.wereldhulporganisaties.nl/project/gambiadag

Meer informatie over de Workshop Water:
http://www.wereldhulporganisaties.nl/workshop-water-gambiadag-2010

In Burkina Faso zijn minstens 80 verschillende Nederlandse organisaties actief op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. Dit varieert van kleine Particuliere Initiatieven (PI’s) tot grote NGO’s en zelfs ondernemingen met winstoogmerk. Om onderlinge bekendheid en samenwerking te bevorderen wordt er ongeveer eens in de anderhalf jaar een landelijke dag georganiseerd door het Burkina Faso Platform. Deze werd op 6 november 2010 voor het laatst gehouden en was wederom een groot succes.

Sander de Haas (SamSamWater) en Piet Keijzer (Royal Haskoning) verzorgden de Workshop Water. Een overzicht van de presentaties en achtergrondinformatie bij de Workshop Water van de Landelijke dag van het Burkina Faso Platform 2010 is hier te bekijken:
http://www.samsamwater.com/burkinafasodag/