Today I gave a presentation on ‘Hydrological reconnaissance for rural water projects using free online information’ at the 6th Rural Water Supply Network Forum in Kampala.

Thanks everybody for the enthusiastic responses and comments after the presentation. It shows that this free online information really can make a difference in rural water projects!

The presentation can be viewed online:

Or on the dedicated page on our website, which also includes the full paper.

If you have any questions on the presentation, or would like more information on the topic, please contact me: sanderdehaas@samsamwater.com

Groningse artiesten hebben een Groningse kerstsingle opgenomen om geld in te zamen voor waterprojecten in Afrika.

Het muziekproject heet ‘Groningen voor Afrika‘. Onder anderen Chris Garrit, Arjan Van der linde, Edwin Jongedijk, Bob Heidema, Ronald Reinders, Gerjan Kelder en popkoor BSUR slaan muzikaal de handen ineen. Opnamestudio Clay Records in Groningen is 25 november van 10.00 tot 22.00 het toneel van deze benefietactie. Ook zal er een videocrew aanwezig zijn om een videoclip op te nemen deze dag. Andere bekende Groningers hebben hun gezicht geleend aan dit project: Meerdere burgemeesters, Jacques D’Ancona, Pieter Huistra, Arno van der Heyden, Piet van Dijken en vele anderen zullen via posters hun sympathie voor Groningen voor Afrika de provincie insturen.

De gehele opbrengst gaat naar stichting SamSamWater!

Het nummer dat “Lot ze vuilen woar kerst veur stait” is te downloaden van de website van Groningen voor Afrika. Op 23 december zal er een 4 uur durende benefietavond op de radio gehouden worden.

De opnames van de single zijn bekijken op Youtube.:

De afgelopen weken zijn Carolina, Johannes en Liesbeth bij SamSamWater aangesloten als experts. Even een korte introductie:

Carolina studeert aan de VU en doet momenteel een onderzoek voor SamSamWater naar de toepassingsmogelijkheden voor een ‘solar water still’ voor een project in Somalie.

Johannes is specialist waterverdeling bij PWN en heeft veel kennis op het gebied van leidingberekeningen, pompen, etc. Hij heeft geholpen bij het doorrekenen van een watersysteem in Oeganda.

Liesbeth doet een promotie onderzoek aan de Universiteit van Utrecht. Haar expertise ligt op het gebied van GIS en remote sensing. Zij kijkt naar de toepasbaarheid hiervan voor waterprojecten!

We zijn heel blij dat ze hun kennis willen inzetten voor projecten! Hun profielen zijn te bekijken via deze link.ENGLISH
Three new enthousiastic SamSamExperts!
Carolina, Johannes en Liesbeth have joined SamSamWater as experts to share their knowledge and experience on different fields.

Carolina is a student at the VU Amsterdam. She does a research study on voor SamSamWater on the applicability of the solar water still principle to improve water quality from surface runoff water tanks in Somalia.

Johannes is a water distribution specialist at water supply company PWN in the Netherlands. His is an expert in water pipeline network analysis, pumps, etc. He used his expert knowledge in a project in Uganda.

Liesbeth does a PhD research at the University of Utrecht. She is an expert in GIS and remote sensing. Liesbeth does an analysis of how we can use these tools in waterprojects.

We are very glad Carolina, Johannes and Liesbeth use their experise to help water projects in developing countries! You can view their profiles via this link.

The Metro (dutch newspaper) of november 1st contains a very nice article on SamSamWater! The article is based on an interview in which we explain the reason why we founded the SamSamWater Foundation and the importance of sharing knowledge. The article can be found using this link (in dutch).