De afgelopen weken zijn Carolina, Johannes en Liesbeth bij SamSamWater aangesloten als experts. Even een korte introductie:

Carolina studeert aan de VU en doet momenteel een onderzoek voor SamSamWater naar de toepassingsmogelijkheden voor een ‘solar water still’ voor een project in Somalie.

Johannes is specialist waterverdeling bij PWN en heeft veel kennis op het gebied van leidingberekeningen, pompen, etc. Hij heeft geholpen bij het doorrekenen van een watersysteem in Oeganda.

Liesbeth doet een promotie onderzoek aan de Universiteit van Utrecht. Haar expertise ligt op het gebied van GIS en remote sensing. Zij kijkt naar de toepasbaarheid hiervan voor waterprojecten!

We zijn heel blij dat ze hun kennis willen inzetten voor projecten! Hun profielen zijn te bekijken via deze link.ENGLISH
Three new enthousiastic SamSamExperts!
Carolina, Johannes en Liesbeth have joined SamSamWater as experts to share their knowledge and experience on different fields.

Carolina is a student at the VU Amsterdam. She does a research study on voor SamSamWater on the applicability of the solar water still principle to improve water quality from surface runoff water tanks in Somalia.

Johannes is a water distribution specialist at water supply company PWN in the Netherlands. His is an expert in water pipeline network analysis, pumps, etc. He used his expert knowledge in a project in Uganda.

Liesbeth does a PhD research at the University of Utrecht. She is an expert in GIS and remote sensing. Liesbeth does an analysis of how we can use these tools in waterprojects.

We are very glad Carolina, Johannes and Liesbeth use their experise to help water projects in developing countries! You can view their profiles via this link.

Sorry, the comment form is closed at this time.