Wie zijn wij?

Wat doen we?


Stichting SamSamWater draagt bij aan het aantal mensen in ontwikkelingslanden met een duurzame en betrouwbare toegang tot water- en sanitatievoorzieningen.

'SamSam' betekent 'samen'. We werken samen om ons doel te bereiken: veilig en betrouwbaar drinkwater voor iedereen! We geloven in praktische oplossingen, uitgevoerd in nauwe samenwerking met onze partners en de lokale gemeenschap.

Als u advies nodig heeft bij de realisatie van uw water of sanitatieproject, horen wij dit graag!


Wie zijn we?


Stichting SamSamWater is opgericht door drie enthousiaste hydrologen die bij willen dragen aan het verbeteren van de beschikbaarheid van water- en sanitatievoorzieningen in ontwikkelingslanden.

Wij vinden dat een betrouwbare toegang tot water- en sanitatievoorzieningen de eerste stap is in een duurzame verbetering van leefomstandigheden. Als deze basisvoorzieningen aanwezig zijn, zullen gezondheid, scholing en inkomen eveneens aanzienlijk verbeteren.

Sander de Haas

Sander de Haas

LinkedIN profile
+31 (0)6 44 988 559
sanderdehaas@samsamwater.com

Sander de Haas heeft tijdens zijn Master studie hydrogeology onderzoek gedaan in Kenia. Daar besefte Sander zich dat hij mensen wilde helpen om een veilige drinkwatervoorziening te realiseren. Naast zijn werk als Chief Technology Officer bij Naga Foundation, geeft Sander daarom hydrologisch en technisch advies aan diverse waterprojecten in ontwikkelingslanden. Verder ontwikkelt Sander gratis internet tools voor water- en sanitatieprojecten, omdat hij vindt dat deze tools projecten succesvoller kunnen maken.
Merel Hoogmoed

Merel Hoogmoed

LinkedIN profile
+31 (0)6 19 91 48 28
merelhoogmoed@samsamwater.com

Merel Hoogmoed heeft onderzoek gedaan naar het functioneren van zanddammen in Kenia. Dit project heeft haar interesse gewekt voor het oplossen van problemen met de watervoorziening in ontwikkelingslanden. Merel is betrokken geweest bij de implementatie van bewezen technieken met betrekking tot regenwater opvang en opslag in verschillende Afrikaanse landen, in samenwerking met lokale organisaties. Merel vindt dat water- en sanitatieprojecten in nauwe samenwerking met de lokale gemeenschap uitgevoerd moeten worden.
Cedrick Gijsbertsen

Cedrick Gijsbertsen

LinkedIN profile
+31 (0)6 46 06 35 23
cedrickgijsbertsen@samsamwater.com

Cedrick Gijsbertsen heeft onderzocht waarom zanddammen zo succesvol zijn in Kitui District als rurale watervoorziening, en in hoeverre deze techniek ook in andere delen van Kenia toepasbaar is. Cedrick werkt als adviseur bij Wareco Ingenieurs, waar hij zich gespecialiseerd heeft in de hydrologie van stedelijk gebied. Hij is tevens actief betrokken bij het opzetten van een programma om kennis en ervaring te delen met partnerorganisaties in ontwikkelingslanden. Cedrick vindt dat kennis met betrekking tot het verbeteren van water- en sanitatievoorzieningen makkelijk toegankelijk moet zijn voor iedereen.
Lucas Borst

Lucas Borst

LinkedIN profile
Lucas Borst heeft verschillende hydrologische (onderzoeks-) projecten uitgevoerd, zoals een verkenning van de zoetwatervoorraden op Bonaire en het functioneren van zanddammen in Kenia. Hij heeft projecten uitgevoerd voor watersystemen in dorpen in o.a. Tanzania en Nepal, en heeft ook meegewerkt aan (zeer) grootschalige projecten in onder andere Jakarta (National Capital Integrated Coastal Development), Qatar (Hamad International Airport). Lucas heeft een breed inzicht in geohydrologie, dammen en dijken, leidingen en pompen. Naast zijn werk voor SamSamWater werkt Lucas als geohydroloog bij het Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord-Holland (PWN).
Maarten Kuiper

Maarten Kuiper

LinkedIN profile
Maarten werkt als hydroloog bij het specialistische adviesbureau Wareco, waar hij grondwatersystemen analyseert, modelstudies uitvoert, grondwaterbeleid ontwikkelt en stedelijke drainage ontwerpt. Maarten geeft gastcolleges op hogescholen en universiteiten in Nederland. Hij vindt dat een duurzame watervoorziening hand in hand gaat met het delen van kennis.


Partners


SamSamWater heeft partners die ons enthousiasme en onze visie delen rond het verbeteren van water- en sanitatievoorzieningen in ontwikkelingslanden. We vinden dat kennis en ervaring delen zeer belangrijk is om deze doelen te bereiken.

Iedere partner heeft kennis en ervaring met betrekking tot water- en/of sanitatieprojecten. We werken samen om oplossingen te vinden, ontwikkelen tools die bruikbaar zijn voor projecten en maken informatie beschikbaar.

Jasper Jansen

Jasper Jansen

LinkedIN profile
Jasper Jansen heeft verschillende international hydrologische projecten uitgevoerd tijdens zijn studie, waaronder een evaluatie van het functioneren van zanddammen in Kitui District, Kenia. Jasper werkt bij adviesbureau Royal HaskoningDHV, waar hij het (grond)watersystemen onderzoekt en effecten hierop bestudeert.
Arjen Oord

Arjen Oord

LinkedIN profile
Arjen Oord is een hydrogeoloog, gespecialiseerd in grondwatervraagstukken. Hij heeft studies gedaan naar de lange termijn effecten van klimaatverandering en grondwateronttrekking op (grond)watersystemen. Arjen heeft tevens onderzoek gedaan naar de toepasbaarheid van geofysische onderzoeksmethoden in projecten ten behoeve van de realisatie van rurale watervoorzieningen in Oeganda. Arjen heeft in Harare, Zimbabwe, gewoont waar hij werkte aan waterprojecten in zuidelijk Afrika.
Harry Rolf

Harry Rolf

Harry Rolf heeft meer dan 30 jaar ervaring met waterprojecten in ontwikkelingslanden. Harry werkte als hydroloog bij PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland. Na zijn pensioen is Harry nog steeds betrokken bij verschillende (grond)waterprojecten in Africa.
Michel Groen

Michel Groen

LinkedIN profile
Michel Groen heeft veel ervaring met hydrogeologische en geofysisiche data inwinning, veldwerk en analyse. Michel heeft als hydrogeoloog en geofysicus gewerkt bij Iwaco, BGR, VU en voor Fugro, Royal Haskoning, Acacia Water, Sea Spring Water and CSIRO. Michel is docent, veldwerk instructeur in hydrogeologie en toegepaste geofysica en hoofd van de veldwerk en instrumentatie afdeling bij de Vrije Universiteit Amsterdam (VU).
Carolina Sardella

Carolina Sardella

LinkedIN profile
Carolina Sardella is een hydrologie studente van de Vrije Universiteit Amsterdam. Tijdens haar studie heeft ze hydrologisch onderzoek gedaan in Peru, Guatemala en Portugal. Gedurende deze projecten heeft ze interesse ontwikkelt in het oplossen van problemen die gerelateerd zijn aan watertekorten die ontstaan als gevolg van klimaatverandering en (over)exploitatie van de watervoorzieningen voor menselijke behoeften. Momenteel doet Carolina een onderzoek naar mogelijkheden om de waterkwaliteit te verbeteren van regenwater opvang systemen in SomaliŽ.
Johannes Keizer

Johannes Keizer

LinkedIN profile
Johannes Keizer werkt als specialist waterverdeling bij PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland. Johannes voert leidingnetberekeningen uit en maakt modellen voor waterleidingnetten. Voordat Johannes bij PWN ging werken heeft hij 5 jaar in de civiele (beton)bouw gewerkt als werkvoorbereider bij een aannemer.
Liesbeth Wilschut

Liesbeth Wilschut

LinkedIN profile
Liesbeth Wilschut onderzocht voor een project in Kenia hoe boeren hun landmanagement en landbouwtechnieken zo kunnen aanpassen, dat (regen)water effectiever gebruikt wordt, en erosie en landdegradatie vermindert. Door dit project realiseerde ze zich op hoeveel plaatsen er in de wereld er verbeteringen mogelijk zijn als het gaat om watergebruik. Momenteel is Liesbeth werkzaam als aio op Universiteit Utrecht. Haar onderzoek gaat over ruimtelijke verspreiding van ziektes zoals de builenpest. Mede hierdoor is zij ook extra geÔnteresseerd in veilig drinkwater, zodat ziekteverspreiding wordt voorkomen. Voor haar onderzoek maakt ze veel gebruik van GIS, remote sensing en geostatistiek.
Iris Pit

Iris Pit

LinkedIN profile
Iris Pit is een ecohydroloog en werkt momenteel als junior onderzoeker en docent op het Copernicus Institute van de Universiteit Utrecht. Ze heeft een Master in Duurzame Ontwikkeling (landgebruik, milieu & biodiversiteit) met specialisatie in hydrologie. Ze heeft ervaring met hydrologische onderzoeksprojecten waaronder een veldonderzoek in de Nederlandse duinen en twee modelstudies in de Verenigde Staten. Haar interesse gaat uit naar het modelleren van ecohydrologische processen en de ontwikkeling van waterkwaliteit.
Truke Smoor

Truke Smoor

LinkedIN profile
Truke Smoor is biotechnoloog, gespecialiseerd in (afval) waterzuivering en water stewardship. Ze heeft aan diverse projecten gewerkt in verschillende landen, varierend van voorlichting over septic tanks in de Phillipijnen, afvalwaterzuivering in Europa en water risico analyse in India. Haar laatste projecten richten zich op duurzame landbouw en water resource efficiency.